Cảnh Thị Nở nấu cháo hành cho Chí Phèo gây xúc động trong "Làng Vũ Đại ngày ấy"

Cảnh xúc động khi Thị Nở nấu cháo hành cho Chí Phèo ăn trong "Làng Vũ Đại ngày ấy" (đọc thêm)