cánh tay robot có thể viết, vẽ, ký tên thay con người

Chỉ bằng một ngòi viết, cánh tay máy dưới đây có thể thay bạn viết thư, bưu thiếp, ký tên và thậm chí là vẽ tranh với hình thức đẹp “hoàn hảo”.
Mới nhất