Cảnh quay hiếm thấy về một con bạch tuộc “7 chân” nổi tiếng

Các nhà sinh vật học Henk Jan Hoving (từ Trung tâm nghiên cứu Đại dương Geomar Helmholtz) và Steve Haddock (Viện nghiên cứu Hải dương Vịnh Monterey) đã bắt được một cảnh quay hiếm có về loài bạch tuộc “7 chân” nổi tiếng.
Mới nhất