Cảnh bắt chuột đồng cực thú vị ở miền Tây

Khi những cánh đồng lúa đang thu hoạch cũng là mùa "hốt bạc" của các tay "thợ săn" chuột đồng ở miền Tây.
Mới nhất