Cận cảnh mô hình mẫu cho thấy thiết kế của bộ 3 iPhone mới

Những hình ảnh cận cảnh và rõ nét mô hình thiết kế của bộ 3 iPhone mới được ra mắt trong năm nay, iPhone XI, XI Max và XR 2019 đã cho thấy thiết kế tổng thể của bộ 3 smartphone đang rất được trông đợi này. (đọc thêm)