Cận cảnh “đống sắt vụn” đại dự án gang thép tai tiếng hơn 8.000 tỷ đồng

Theo Thanh tra Chính phủ, tổng giá trị TISCO đã thanh toán cho dự án là gần 4.500 tỷ đồng... Tổng dư nợ gốc, lãi vay ngân hàng phải trả của dự án là 3.900 tỷ đồng
Mới nhất