Cán bộ vượt rừng trao tiền hỗ trợ cho người dân.

Hàng ngàn người già yếu ở Bà Rịa - Vũng Tàu được cán bộ đến tận nhà trao tiền hỗ trợ trong gói an sinh 62.000 tỷ đồng.
Mới nhất