video cùng chuyên mục

Cách thức đặt widget và dùng LaunchBoard để kích hoạt nhanh các ứng dụng

Đây là ứng dụng miễn phí, cho phép người dùng tìm và kích hoạt nhanh các ứng dụng cần thiết ngay từ màn hình chính của smartphone.