Các nhà du hành vũ trụ thêm gia vị vào món ăn của mình như thế nào?

Trong môi trường không trọng lực, việc rắc tiêu hoặc muối sẽ dẫn đến kết cục toàn bộ không gian bị bao phủ bởi một đám mây gia vị. Vậy các phi hành gia đã thêm gia vị vào món ăn của mình như thế nào? (đọc thêm)