Các hoàn cảnh trẻ em có hoàn cảnh vì ba mẹ qua đời vì Covid-19

Tính đến ngày 11/8/2021 có hơn 300 trường hợp thiếu nhi có hoàn cảnh rất khó khăn, bản thân là F0 hoặc cha (mẹ) là F0. Rất nhiều trường hợp các em có cha (mẹ) mất do dịch Covid 19.
Mới nhất