Các hộ nghèo tại Huế ảnh hưởng Covid-19 vui mừng nhận tiền hỗ trợ Chính phủ

Chiều ngày 29/4, tại UBND phường Thuận Lộc, TP Huế đã tiến hành phát tiền hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Mới nhất