Các bị cáo phản bác nhau tại phiên xử mẹ nữ sinh giao gà cùng đồng phạm

Vì Văn Toán khẳng định vợ anh ta đã giao dịch 2 bánh heroin với Bùi Văn Công và Lường Văn Hùng nhưng nữ bị cáo phản bác. (đọc thêm)