Cả xã bị cô lập do cầu xây xong không có đường lên

Cầu xây xong nhưng không có đường dẫn khiến người dân khốn khổ bị cô lập trong mùa lũ. (đọc thêm)