Cá đùi gà thực chất là cá nóc hay cá chuồn?

Cá đùi gà thực chất là cá nóc hay cá chuồn?
Mới nhất