Buổi dạy nhạc của thầy Nguyễn Hiền Đức với cậu học trò đặc biệt. Clip: Quý Đoàn.

Người thầy tận tuỵ bên cậu học trò đặc biệt ở Học viện Âm nhạc Quốc gia. (đọc thêm)