Bóng đột cột dọc khung thành Thái Lan

Balwant Singh dứt điểm ở bên phải trong vòng cấm địa của Thái Lan, bóng đi vào cạnh lưới. Trước đó Farukh Choudhary đã sút bóng chạm khung gỗ bật ra. (đọc thêm)