Bọn trẻ quá đáng yêu, đôi khi ta không mong chúng lớn

Bọn trẻ quá đáng yêu, đôi khi ta không mong chúng lớn.