Bộ trưởng TT-TT nói về việc phát triển mạng xã hội Việt Nam

Bộ trưởng TT-TT cho rằng xây dựng và phát triển mạng xã hội của Việt Nam là vì mục tiêu an ninh quốc gia. Hiện rất nhiều người nghĩ gì, nói gì, yêu ai, mua gì... đều thông qua mạng xã hội. “Nếu tất cả các thông tin đó ở trên một mạng xã hội nước ngoài, nghĩa là não người Việt Nam chỉ tập trung vào một chỗ và chỗ này không nằm ở Việt Nam thì rất nguy hiểm. Bởi đây là an ninh quốc gia”, ông Hùng nói. Đọc thêm