Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, tỷ lệ việc làm của sinh viên sau khi ra tốt nghiệp sẽ quyết định đến xếp hạng của nhà trường

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, tỷ lệ việc làm của sinh viên sau khi ra tốt nghiệp sẽ quyết định đến xếp hạng của nhà trường. (đọc thêm)