Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long phát biểu về vấn đề vaccine

Trách nhiệm Bộ Y tế trong việc tham mưu, để triển khai chiến lược tiêm vaccine.
Mới nhất