Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Hãy nhấn dislike để thể hiện thái độ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng trên không gian mạng, ta có thể nhấn dislike để thể hiện thái độ phản đối trước tin xấu, độc. (đọc thêm)