Bộ trưởng Lao động nói về giảm nghèo và người có công ở Bạc Liêu.

Bộ trưởng Lao động nói về giảm nghèo và người có công ở Bạc Liêu. (đọc thêm)