Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, cần chuẩn bị nhân lực trước tác động của cách mạng 4.0 ở nhiều khía cạnh. (đọc thêm)