Bình An vào vai "trai bao" trong phim "Ga-ra hạnh phúc"

Bình An từng vào vai "trai bao" cho nữ đại gia ở phim "Những cô gái trong thành phố" và hiện tại là "Ga-ra hạnh phúc".
Mới nhất