video cùng chuyên mục

Bí mật về hang động chứa hàng nghìn tượng Phật

Hang đá Mạch Tích Sơn là quần thể hang động được đục vào núi đá rất độc đáo. Nơi này chứa hơn 7200 tác phẩm điêu khắc Phật giáo. Việc xây dựng bắt đầu vào thời Hậu Tần.