Bi hài đại sứ thương hiệu của Samsung bị bắt gặp sử dụng... iPhone X

Apple và Samsung vốn được xem là “đối thủ không đội trời chung” trên thị trường smartphone, nên dĩ nhiên việc một đại sứ thương hiệu của Samsung bị bắt gặp đang sử dụng một chiếc iPhone X của Apple là điều không thể chấp nhận được.
Mới nhất