Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy tự bào chữa.

Mở đầu phiên tòa (ngày 18/9), bị cáo Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch công ty Hoa Tháng Năm) tự bào chữa cho mình, bị cáo Thúy không đồng tình với cáo buộc đại diện Viện Kiểm sát.
Mới nhất