Bệnh nhi ung thư trình diễn trên sâu khấu

Hoàn cảnh, số phận, đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng họ là bệnh nhi ung thư - các em đang từng ngày chống chọi với bệnh tật tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. (đọc thêm)