Bên trong hang động có thể chứa vừa 4 đại kim tự tháp Giza ở Trung Quốc

Giới khoa học bất ngờ trước diện tích bên trong hang động của Trung Quốc. Với diện tích như vậy, thậm chí nơi này có thể chứa vừa 4 đại kim tự tháp Giza trong lòng.
Mới nhất