Bé Băng Băng- học sinh 5 tuổi của câu lạc bộ Piano Hoa Trà My đang thể hiện nhạc phẩm "Romance" lãng mạn.

Bé Băng Băng- học sinh 5 tuổi của câu lạc bộ Piano Hoa Trà My đang thể hiện nhạc phẩm "Romance" lãng mạn.