Bầy khỉ hợp sức cứu đồng loại khỏi bị trăn ăn thịt

Nhận thấy một cá thể bị trăn "khủng" tấn công, bầy khỉ mũ đã hợp sức để giải cứu đồng loại khỏi bị ăn thịt.