Bầu Đức thuê trực thăng giải cứu công nhân

Hoàng Anh Gia Lai giải cứu thành công 24 công nhân mắc kẹt trong sự cố vỡ đập thuỷ điện tại Attapeu, Lào (đọc thêm)