Bắt quả tang một điểm bơm tạp chất vào tôm năm 2017.

Bắt quả tang một điểm bơm tạp chất vào tôm năm 2017. (đọc thêm)