Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 30 bánh heroin

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 30 bánh heroin (đọc thêm)