Báo hoa mai "tàng hình" cắn cổ chó đi lạc

Báo hoa mai "tàng hình" cắn cổ chó đi lạc trên vỉa hè Ấn Độ. (đọc thêm)