Bảo Anh căng thẳng "tranh cãi" nảy lửa với Trấn Thành và Đức Trí về quan điểm khi yêu

Ngoài việc không chấp nhận người yêu có mối quan hệ kiểu em nuôi, em kết nghĩa với các cô gái để ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ của hai người, Bảo Anh còn cho biết bản thân không thích và không chịu được khi người yêu đi ra ngoài, gặp gỡ bạn bè mà không có sự hiện diện của cô.
Mới nhất