Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi phi công người Anh

Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã vào phòng chăm sóc đặc biệt để thăm hỏi sức khỏe phi công người Anh. (đọc thêm)