Bãi tập kết cát trái phép hoạt động rầm rộ ngay gần UBND Thị trấn

Bãi tập kết cát trái phép hoạt động rầm rộ ngay gần UBND Thị trấn (đọc thêm)