Bãi rác lộ thiên nằm “sát vách” khu di tích lịch sử quốc gia

Bãi rác lộ thiên nằm “sát vách” khu di tích lịch sử quốc gia (đọc thêm)