Bạc Liêu kiểm tra hàng hóa kinh doanh trước Tết Trung thu.

Bạc Liêu kiểm tra hàng hóa kinh doanh trước Tết Trung thu. (đọc thêm)