Bà Trương Thị Lệ Khanh trả lời phỏng vấn nhân sự kiện APEC 2017

Trong cuộc phỏng vấn nhân sự kiện APEC 2017, Chủ tịch HĐQT Vĩnh Hoàn đã chia sẻ quan điểm về việc quản trị, điều hành trong bối cảnh toàn cầu hoá.