Bà Trần Thị Yên tâm sự về hoàn cảnh rất khó khăn của gia đình

Nhà có đến 2 người tâm thần, thuộc hộ nghèo "bền vững" của địa phương. Sức khỏe em cũng suy yếu sau lần cắt amiđan, em sợ dang dở con đường học vấn khi vẫn còn nợ học phí chưa trả được.
Mới nhất