video cùng chuyên mục

Bà Trần Minh Huyền - Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên phát biểu

Qua 3 vòng xét chọn từ cấp trường, cấp sở LĐ-TB&XH, Hội đồng xét chọn cấp toàn quốc đã lựa chọn được 130 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất.