Bà Phụng lo lắng cho những cuốc xe đêm của chồng

Bà tâm sự: “Nhìn ổng sức khỏe cũng đã yếu mà hàng đêm phải mưu sinh vất vả ngoài đường cũng lo lắm. Nhưng vì miếng cơm manh áo đành để ông đi làm”. (đọc thêm)