Bà Nguyễn Thị Sinh tố cáo về việc làm sai phạm của ông Đặng Văn Tú - Chủ tịch xã Mỹ Sơn.

Bà Nguyễn Thị Sinh tố cáo về việc làm sai phạm của ông Đặng Văn Tú - Chủ tịch xã Mỹ Sơn. (đọc thêm)