video cùng chuyên mục

Ba đứa trẻ không nhà, mồ côi cha vì Covid-19

Không có nhà để ở, không có việc để làm, chồng mất, con lại hay đau ốm, mẹ con chị My rơi vào cảnh ngặt nghèo, sống nhờ sự đùm bọc của cha mẹ, xóm làng.