Về trang chủ

Ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều nhà hàng vẫn đóng cửa, treo bảng sang nhượng

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ngành du lịch Đà Nẵng chưa thể phục hồi. Các nhà hàng, quán nhậu, sống nhờ vào du khách vì thế cũng phải đóng cửa, treo bảng sang nhượng.
Dân trí
Đang xem
Ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều nhà hàng vẫn đóng cửa, treo bảng sang nhượng
01:20

Ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều nhà hàng vẫn đóng cửa, treo bảng sang nhượng

Mới nhất