Angelina Jolie đưa các con dự công chiếu phim

Minh tinh Angelina Jolie là bà mẹ của sáu người con. Cô cho biết, hiện tại làm mẹ đã trở thành ưu tiên quan trọng nhất của cô chứ không phải phát triển sự nghiệp điện ảnh.
Mới nhất