Ấn tượng với vườn quốc gia Katmai

Vườn quốc gia và Khu bảo tồn Katmai nổi tiếng với thung lũng Ten Thousand Smokes và loài gấu nâu Alaska.
Mới nhất