Ăn một lúc hết gần 6 kg thịt, cô gái bị nhiều nhà hàng từ chối phục vụ

Một cô gái trẻ người Trung Quốc bị nhiều nhà hàng buffet từ chối phục vụ vì ăn quá nhiều. (đọc thêm)